Klauzula o odbijanju odgovornosti


Sa najvećom pažnjom smo pristupili dizajnu i izradi sadržaja na ovom sajtu. Uprkos tome, sadržaj vremenom može postati zastareo, netačan i / ili nevažeći.
Stanovi se nude i prodaju tržištu bez nameštaja, sa opremom ugovorenom kupoprodajnim ugovorom.
Renderi opremljenih stanova, predtstavljeni na sajtu, su naš predlog dizajna stana kako, i tu su da bi što više klijentu dali predstavu veličine i mogućnosti prostora.

NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD neće snositi nikakvu odgovornost za ovo i odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi mogućih posledica
(kako direktnih tako i indirektnih).
Zabranjena je reprodukcija i / ili izdavanje bilo kakvog sadržaja sa ovog sajta, bilo da se radi o štampanju, fotokopiranju, slanju faksom, transkripciji (prepisivanju),
pohranjivanju unutar automatskih datoteka ili bilo kakvom drugom načinu, bez prethodne pismene saglasnosti od strane kompanije NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD.
Ukoliko navedena saglasnost nije data, to će se smatrati povredom autorskih prava kompanije NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD,
a što će za posledicu imati potraživanja za naknadu štete.

Linkovi ka sajtovima trećih strana su pruženi zarad pogodnosti korisnicima.
Linkovi ne podrazumevaju da kompanija NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD odobrava ili podržava sadržaj na tim sajtovima.
Takođe, kompanija NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD se ne može smatrati odgovornom za sadržaj na tim sajtovima,
ili linkovima ka drugim sajtovima koji se na takvim sajtovima nalaze.

NOTOS DEVELOPMENT DOO, BEOGRAD
Matični broj 21020893, sa registorvanim sedištem kompanije u gradu Beogradu, Rebublika Srbija.

Sva prava zadržana. © Copyright 2020

Tagline image